Hva er en ileostomi?

En ileostomi er en kirurgisk konstruert åpning i tynntarmen. Under operasjonen blir en del av tynntarmen ført gjennom bukveggen og festet til huden. Denne åpningen kalles stomi og avføringen kan passere gjennom. Åpningen er vanligvis plassert på høyre side av magen. 

Ileostomioperasjoner kan gjøres i tilfeller der det er nødvendig å la tykktarmen hvile, ved sykdommer som Ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, kreft i tykktarmen og skader og andre tilstander som gjør det nødvendig å "koble ut" tykktarmen. Ettersom stomien ikke har noen mulighet til å styre avføringen, brukes en stomipose til å samle opp avføringen. Avføringen fra en ileostomi er ofte flytende. 

En ileostomi kan være midlertidig eller permanent avhengig av årsaken til operasjonen eller sykdommens alvorlighet. Midlertidig stomi brukes for eksempel i tilfeller der en del av tarmen er fjernet og den gjenværende delen må hvile før endene blir sammenføyd. Noen ganger er det imidlertidig for risikabelt eller umulig å sammenføye de to delene av tynntarmen. Da velges en permanent ileostomi.

ULIKE TYPER ILEOSTOMI

Endeiloestomi

Akkurat som navnet antyder blir enden av tynntarmen ført gjennom bukveggen og festet til huden. Endeileostomi kan både være midlertidig og permanent. 

Bøyle Ileostomi (Loop- ileostomi)

Ved en bøylestomi blir en løkke av tarmen ført gjennom bukveggen til hudoverflaten og festet midlertidig ved hjelp av en glass- eller plaststav. En bøylestomi er en stomi som man vanligvis skal ha for en kortere periode. Den har to åpninger. Det kommer avføring fra en åpning. Den andre åpningen leder ned til en del av tarmsystemet som er satt midlertidig ut av drift. En bøylestomi er laget slik at den åpningen det kommer avføring fra står litt mer frem, mens åpningen som det ikke er meningen at det skal komme noe fra ligger i plan med huden. En stomi lages på denne måten fordi den da er enkel å legge tilbake. Man slipper ofte snittet midt på magen.

Du kan finne mer informasjon om ileostomi på Norilco, Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft sine nettsider.