Hvilke produkter kan du få på Blå resept hos oss?

Denne listen gir oversikt over hvilke av våre produkter du kan få på Blå resept.

 

 • Trio Elite® Klebefjernerspray. Godkjent for refusjon ved Stomi, Epidermolysis Bullosa og Tuberkulose

 

 • Trio Elisse® Barrierefilm Spray. Godkjent for refusjon ved Stomi, Inkontinens, Epidermolysis Bullosa og Tuberkulose

 

 • Trio Elisse® Barrierefilm Servietter. Godkjent for refusjon ved Stomi

 

 • Trio Genii™  Tetningsring Flat og Konveks. Godkjent for refusjon ved Stomi

 

 • Trio Genii™  Plateforlenger. Godkjent for refusjon ved Stomi

 

 • Trio Pearls® SuperasbsorbenterGodkjent for refusjon ved stomi

 

 • Comfizz Stomibelte/Fikseringsbelte til barn. Godkjent for refusjon ved stomi

 

 • Comfisleeve Urinposeholder Legg/Lår. Godkjent for refusjon ved Inkontinens og Urinretensjon

 

 Stomi og Blå resept

 

 

 

 

Stomiopererte får utstyret de trenger dekket på blå resept. Stomiutstyret dekkes gjennom blåreseptordningen. Ordningen sørger for at staten dekker store deler av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell når det er behov for behandling av sykdom i en langvarig periode. Du betaler kun en egenandel når du får stomiutstyr på blå resept. Egenandel betales frem til du har oppnådd frikort. Det er kun produkter oppført på HELFO sine produkt- og prislister blir dekket gjennom blåreseptordningen.

Helfo's Produkt og prisliste viser hvilke produkter du kan få på blå resept ved stomi. Helfo oppdaterer listene hver tredje måned.

Noen av stomiproduktene har antallsbegrensninger og noen produkter kreves det resept av lege for å få dekket. Helfo krever egen resept på Hudfilm (reseptkode 5050902) og Plateforlenger (reseptkode 5050907).  Du kan kontakte fastlegen din for å få resept på hudfim og plateforlenger. Det gis stønad til hudfilm ved behandling av sår hud rundt stomien. Plateforlenger dekkes ved behov for et større plateområde, f.eks ved et brokk og graviditet. 

 

Følgende reseptkoder kan være aktuelle for deg som er stomioperert

 • 505 Forbruksmateriell ved stomi
 • 5050901 Belter til kompresjon
 • 5050902 Hudfilm
 • 5050907 Plateforlenger
 • 5051101 Utstyr til irrigasjon i stomi

 

Rett til å få det utstyret du ønsker

Apotek og bandagister har i henhold til Helfo's regelverk leveringsplikt på produkter som du har rett til stønad til. Det innebærer at apoteket/bandagisten skal kunne skaffe til veie produktet du ønsker å bestille. Hvis apoteket eller bandagisten ikke har varen du ønsker på lager skal de bestille det for deg. Oppgis varens Helfonummer er det smidig for apoteket/bandagisten å finne varen i sitt system.