Medisinsk Forbruksmateriell

Er du stomioperert gir Folketrygden refusjon for poser og annet utstyr som du trenger. Du får utstyret på blåresept og betaler en egenandel. Blåresepten gjelder i ett år, og du får kjøpt utstyr for tre måneders forbruk av gangen. Utstyret kan bestilles via apotek eller bandagist. 

 

Noen av produktene som er refusjonsberettiget har antallsbegrensninger og noen produkter kreves det resept av lege for å få dekket. Helfo krever egen resept på Hudfilm (reseptkode 5050902) og Plateforlenger (reseptkode 5050901). Disse varene må spesifiseres og går ikke på stomiresepten. Du kan kontakte fastlegen din for å få resept på hudfim og plateforlenger. Det gis stønad til plateforlenger ved behov for et større plateområde, for eksempel ved brokk, utspilt buk eller graviditet. Hudfilm skal brukes til behandling av sår hud rundt stomien. 

Apotek og bandagister er i henhold til Helfo's regelverk pliktige til å levere ut produktet som du har rett til stønad til. Det innebærer at apoteket/bandagisten skal kunne skaffe til veie produktet du ønsker å bestille, dersom de ikke har produktet på lager. Hvis apoteket eller bandagisten ikke kjenner til varen, eller ikke har varen du ønsker i sitt sortiment, skal de bestille det for deg. Det kan være lurt å oppgi varens Helfonummer til apoteket/bandagisten -  da skal det være smidig for apoteket/bandagisten å finne varen i sitt interne datastystem.

 

I denne oversikten Blåreseptvarer Ubri Medical AS kan du se hvilke av våre produkter som er godkjent på Blåresept.