Gå til innholdet

Stomi og Blåresept

Medisinsk Forbruksmateriell

Er du stomioperert gir Folketrygden refusjon for poser og annet utstyr som du trenger.  Stomiutstyret dekkes gjennom blåreseptordningen. Du betaler kun en egenandel når du får stomiutstyr på blå resept. Egenandel betales frem til du har oppnådd frikort. Produktene som blir dekket gjennom blåreseptordningen står oppført på HELFO sine produkt-og prislister Blåresepten gjelder i ett år, og du får kjøpt utstyr for tre måneders forbruk av gangen. 

 

Hvilket utstyr får jeg dekket på blåresept?  

Denne oversikten Produkt- og prisliste stomi Helfo viser hvilke produkter som er tilgjengelige på blå resept ved stomi. Helfo oppdaterer listene fire ganger i året. Endringene kan for eksempel være pris, antallsbegrensninger, nye og utgående produkter.  Produktene er delt inn i ulike kategorier, for eksempel "Stomibandasjer", "Fikseringsbelter", "Hjelpemateriell". 

 

Følgende reseptkoder kan være aktuelle for deg som er stomioperert

  • 505 Forbruksmateriell ved stomi

På 505 resepten kan du for eksempel hente ut stomibandasjer og klebefjernerspray.   

Noen produkter krever en egen resept for å få refusjon fra HELFO.  Hvert enkelt av produktene nedenfor krever egen resept.

  • 5050901 Belter til kompresjon
  • 5050902 Hudfilm
  • 5050907 Plateforlenger
  • 5051101 Utstyr til irrigasjon i stomi

Du kan kontakte fastlegen din for å få resept på hudfim og plateforlenger. 

 

Hvor bestiller jeg stomiutstyr?

Stomiustyr kan bestilles på alle landets apotek og bandagister.  Alle produkter som står oppført på HELFO's produkt og prisliste har et eget Helfonummer. Oppgi gjerne varens Helfonummer når du skal bestille utstyr. Det gjør det smidig for apoteket/bandagisten å finne varen du ønsker i sitt interne datasystem.

Apotek og bandagister har "leveringsplikt" på blåreseptvarer.  Det betyr at dersom apoteket/bandagisten ikke har på lager eller kjenner til varen du ønsker å bestille, skal de skaffe varen til veie for deg.  

Adresse
Nedre Kongerød 39, 3737 Skien
Telefon
921 172 67
E-postadresse
post@ubrimedical.no
Foretaksregisteret
916 938 918
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business